Od 1.8.2019 je účinná novela oceňovací vyhlášky č.441/2013 - předpis č.188/2019.
Program Nemokalk již tento oceňovací předpis obsahuje.
(Základní nastavení projektu -> Použít oceňovací předpis k roku: 2019-08)

Výnosové ocenění

 

Přístup výnosový se opírá o předpokládané výnosy nemovitosti jako investice, Zájemce o nemovitost ji nepotřebuje k osobnímu užívání ani k podnikání, chápe ji jako finanční investici, pravděpodobně nejbližší ekvivalent je dlouhodobý dluhopis. Výsledkem výpočtu je výnosová hodnota nemovitosti, založená na očekávaném prospěchu nemovitosti jako celku (pozemek se stavbou), vyjímečně je chápána jako prospěch z pozemku a prospěch ze stavby.

V kroku 'Skupiny' v detailu každého pozemku zadáme cenu obvyklou v Kč/m² a zdůvodníme.
 
Ke každé části pozemku lze připojit její součásti:

  • Stavby
  • §17 Inženýrské stavby
  • §18 Venkovní úpravy
  • §19 Studny
  • §20 Hřbitovní stavby

https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bed441844707.jpg

Obdobným způsobem lze připojit součásti k celé skupině pozemků.

Všechny součásti staveb nebo skupiny je třeba vyplnit před vyplňováním karty 'Výnosový způsob ocenění'. Jejich případná pozdější změna ovlivní také výsledek výnosového způsobu ocenění.


V kartě 'Výnosový způsob ocenění' opatříme ocenění popisem, vybereme typ ocenění (Věčná renta / Zásobitel)
Vyplníme kartu 'Hrubý potenciální výnos' a případně odhad rizika výpadku výnosů pro výpočet hrubého efektivního výnosu.
Vyplníme ostatní parametry výnosového ocenění podle jejich názvu a kontextové nápovědy a opatříme komentářem.

 https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bee872e72716.jpg


gt:0.118
Loading