Připravujeme pro Vás zapracování novely oceňovací vyhlášky do programu, aby od 1.8.2019 byla k dispozici.
Během léta poskytneme školení k programu a vyhlášce, včas dáme vědět termíny a místa.

Porovnávací ocenění

 

Přístup tržního porovnání předpokládá dobrou znalost trhu obou stran směny, zejména z pohledu nabídky i poptávky, rovněž je nutná znalost realizovaných cen. Rovněž tento přístup indikuje horní hranici tržní hodnoty, nad kterou většinou znalý kupující není ochoten jít.
Data o realizovaných cenách obdobných nebo srovnatelných nemovitostí poskytují pracoviště KN od 1.1.2016 placeným dálkovým přístupem. V případě malého počtu realizovaných cen je možno použít nabídkovou databázi realitní serverů z internetu, sníženou o nabídkovou srážku.


gt:0.09
Loading