Od 1.8.2019 je účinná novela oceňovací vyhlášky č.441/2013 - předpis č.188/2019.
Program Nemokalk již tento oceňovací předpis obsahuje.
(Základní nastavení projektu -> Použít oceňovací předpis k roku: 2019-08)

Porovnávací ocenění

 

Přístup tržního porovnání předpokládá dobrou znalost trhu obou stran směny, zejména z pohledu nabídky i poptávky, rovněž je nutná znalost realizovaných cen. Rovněž tento přístup indikuje horní hranici tržní hodnoty, nad kterou většinou znalý kupující není ochoten jít.
Data o realizovaných cenách obdobných nebo srovnatelných nemovitostí poskytují pracoviště KN od 1.1.2016 placeným dálkovým přístupem. V případě malého počtu realizovaných cen je možno použít nabídkovou databázi realitní serverů z internetu, sníženou o nabídkovou srážku.


gt:0.119
Loading