Připravujeme pro Vás zapracování novely oceňovací vyhlášky do programu, aby od 1.8.2019 byla k dispozici.
Během léta poskytneme školení k programu a vyhlášce, včas dáme vědět termíny a místa.

O programu

Základní popis a užití programu

Program NEMOKALK slouží k ocenění nemovitostí cenou zjištěnou (dle vyhlášky č.441/2013 ve znění vyhl.č.443/2016, která platí od 1.1.2017), nákladovým oceněním, výnosovým oceněním a porovnávacím oceněním.

Program NEMOKALK je webová aplikace, která je přístupná z libovolného počítače, připojeného na Internet. K užívání je pořeba přihlášení uživatele.

Ocenění je provedeno v krocích Projekt - Základní nastavení - Listy vlastnictví - Skupiny, vysvětlené dále v manuálu PRŮVODCe PROGRAMEM ocenění dle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku.

Vlastní čistopis posudku je upravován v posledním kroku "Posudek" a exportován do formátu Doc (WORD) nebo Html, případně rovnou odeslán do tiskárny či uložen ve formátu PDF.

Posudek ze zobrazí v editovalených blocích, kde je přednastaven vzorový text. Ten si uživatel upraví dle své potřeby pomocí tří tlačítek na konci bloků

PRŮVODCE PROGRAMEM
ocenění dle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku

Vstup do evidence posudků (zde nazváno projekt).

Projekty 2017 jsou počítány v úrovni vyhlášky č.443/2016, chybějící položky budou po ověření funkčnosti postupně dodány.

Projekty 2016 jsou počítány v úrovni vyhlášky č.53/2016, jedná se o loňskou vyvíjenou Betaverzi, s výsledky zacházejte optarně a vše si raději ověřte ve stolní verzi původního NemKalk 7.13.6 , tato část je bez záruky.

 

Založení nového posudku

Po založení projektu se zobrazí stránka Základní nastavení - vyplníme potřebné kolonky (lze kdykoliv opravit)

 

 Ukázka editoru, který se otevře u buněk nebo u položek posudku.

Dalším krokem je stránka pro vyplnění základních evidenčních údajů pro oceňovanou nemovitost, každá se nachází v nějakém k.ú.

 

Příklad LV pro ukázku práce s programem, zvýrazněny jsou použitá data

Dle LV zadáme načtení pozemků,

 

Ukázka vyplňování tabulky  - po zatržení je políčko žluté. pro potřebu popisu či argumentace nebo vložení fotodokumentace slouží značka tužky - otevře textový editor.

 

 Po načtení pozemků se objeví jejich souhrnný přehled u daného k.ú., pro přehlednost je barevně odlišen druh a kultura. Zobrazení slouží pro rychlou vizuální kontrolu, pokud je vše O.K., načteme další k.ú. nebo přejdeme na další stranu nazvanou "Skupiny".

 

Po přechodu na stranu Skupiny se objeví dvě plochy - vlevo seznam pozemků, vpravo vytváříme skupiny - logické celky pro ocenění, do kterých myší přetáhneme příslušné pozemky. Pojmenování skupin by mělo být jednoznačné a charakterizující - např. v případě více LV je nazveme LV č.xy a pod., nebo pozemky funkčního celku s RD č.p. x, nebo zemědělské pozemky atd. 

 

 

 Postup při vytvoření skupiny a přetažení pozemků

 

 

Po přetažení pozemků do skupin můžeme začít pracovat na ocenění položek - pozemků, porostů staveb a pod.

 Po kliknutí na detail pozemku parc.č.200 se otevře karta ocenění pozemku včetně položek součástí oceňovaného pozemku - na jedno místě veškeré dostupné info o pozemcích, mapa všech pozemků skupiny, okamžité odskoky do jiného okna s mapami, kde jsou pozemky a pod.

Dále vybereme odpovídající způsob ocenění pozemku dle nabídky

 

Po zatržení se přebytečný text uzavře, blikají vykřičníky nevyplněných tabulek indexů - vyplníme. V případě nutnosti lze pozemek rozdělit na více částí a každou ocenit jinak. Pokud máme ve skupině shodné typy pozemků, lze je zde hromadně ocenit. Dole se v kartě objevily položky, které lze vyplnit jako součást pozemku. Pokud nejsou součástí, použijeme položky celé skupiny, viz dále. 

 

 

 POZOR, POKUD MÁME OCENĚNÝ POZEMEK,

VÝSLEDEK LZE ZKONTROLOVAT KLÁVESOU KLÁVESOU Ctrl + mezerník ("kláda")

CO ZDE CHYBÍ? - OCENĚNÍ STAVBY RD č.p. 1185, PROTOŽE JE SOUČÁSTÍ POZEMKU. - TEDY DODĚLAT V POLOŽCE STAVBY A JEDNOTKY.

 

Potom přejdeme na druhý pozemek funkčního celku - zahrada č.201/1. Co je špatně? Program ji snaží ocenit jako zemědělský pozemek dle údajů z KN. Oceníme jednoduše změnou dle pokynu níže.

Okno pozemku zahrady po rychlé úpravě, bliká již pouze vykřičník u indexu polohy (pro případ jiné stavby na pozemku) - opravíme 

 

Příklad rychlé volby tabulky Ip dle pozemku ve skupině

 

U ocenění garáže záleží, zda je či není společně užívána s hlavní stavbou funkčního celku (zde RD). Může být oceněna různě, rovněž Index polohy se může dle této skutečnosti různit. Opravíme tedy Ip dle způsobu užívání garáže - buď vyplníme tabulku Ip pro garáže nebo zrychleně výše uvedeným způsobem pro RD na p.p.č.200.

 

 

Máme oceněny pozemky včetně staveb a součástí, zbývají společné položky skupiny. Ocenění položek celé skupiny se provede klikem na tlačítko "Zobrazit vše" - rozbalí se položky a provedeme ocenění - oplocení, porosty, venkovní úpravy a pod.

Ukázka po použití rozbalovacího tlačítka "Zobrazit vše"

 

 

POSTUPY VÝPOČTU  POLOŽEK "STAVBY A JEDNOTKY" JSOU INTUITIVNÍ, PRO ROZSÁHLOST  BUDE DOPLNĚNĚNO POZDĚJI.

 

OCENĚNÍ JEDNOTEK

krok 1

krok 1a

 

krok 1b

krok 2

krok 3

krok 4

 

krok 4a

 

krok 4b

 

krok 4c

 

krok 5 - případná kontrola "stromu ocenění" - tedy jednotlivých položek

 

 

 


gt:0.097
Loading