Od 1.8.2019 je účinná novela oceňovací vyhlášky č.441/2013 - předpis č.188/2019.
Program Nemokalk již tento oceňovací předpis obsahuje.
(Základní nastavení projektu -> Použít oceňovací předpis k roku: 2019-08)

Nákladové ocenění

 

V běžném případě koupě nemovitosti by daná hodnota představovala hraniční cenu pro budoucího investora (porovnává přležitost varianty koupě pozemku s následnou výstavbou), tržní hodnota se většinou pohybuje pod pořizovací cenou pozemků + staveb, protože se musí odečíst funkční a provozní nedostatky, nedodělky, případně právní závady a zátěže. Pro nákladový přístup pro ocenění stavby byla použita příslušná prováděcí vyhláška k zákonu č.151/1997 Sb. ve znění pozdějších novel (zákon o oceňování majetku) bez použití příslušného Kp (koeficient prodejnosti pro dané území), tedy reprodukční cena stavby.

Krok 'Listy vlastnictví':

V kroku 'Listy vlastnictví' vyplníme kartu 'Koeficient K5'.

Krok 'Skupiny':

V detailu každého pozemku zadáme cenu obvyklou v Kč/m² a zdůvodníme.
 
Ke každé části pozemku lze připojit její součásti:

  • Stavby
  • §17 Inženýrské stavby
  • §18 Venkovní úpravy
  • §19 Studny
  • §20 Hřbitovní stavby

https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bed441844707.jpg

Obdobným způsobem lze připojit součásti k celé skupině pozemků.

 
V kartě 'Nakladový způsob ocenění' opatříme ocenění popisem, zvolíme pozemky (ev. jejich čísti) pro započtení a nastavíme příslušné parametry nákladového ocenění. Případné úpravy je třeba zdůvodnit.


 


gt:0.094
Loading