Od 1.8.2019 je účinná novela oceňovací vyhlášky č.441/2013 - předpis č.188/2019.
Program Nemokalk již tento oceňovací předpis obsahuje.
(Základní nastavení projektu -> Použít oceňovací předpis k roku: 2019-08)

Ocenění cenou zjištěnou

Krok 'Listy vlastnictví':

https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bed37fd97ede.jpg


Pokud oceňujeme také stavební pozemky v nevyjmenované obci, vyplníme kartu 'Úprava cen stavebních pozemků v nevyjmenované obci'. V jejím pravém horním rohu je k dispozici odkaz na stránku s informacemi o dané obci. Doporučené hodnoty jsou označeny zeleným zatržítkem.
 

 https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bed37fd97ede.jpg


Pokud oceňujeme také zemědělské pozemky, vyplníme kartu 'Úprava cen zemědělských pozemků'. V jejím pravém horním rohu je k dispozici odkaz na stránku s informacemi o dané obci. Doporučené hodnoty jsou označeny zeleným zatržítkem.


 


Vyplníme kartu 'Koeficient K5'.

 

Krok 'Skupiny':

V detailu každého pozemku zvolíme způsob ocenění a příslušný paragraf a odstavec, případně související úpravy. Pokud je pozemek rozdělen na části, nastavujeme každou část pozemku zvlášť. K pozemku lze připojit věcná břemena, případně změnit list vlastnictví.

 https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bed3cfc8e54f.jpg

Ke každé části pozemku lze připojit její součásti:

 • Stavby
 • §17 Inženýrské stavby
 • §18 Venkovní úpravy
 • §18 Venkovní úpravy zjednod. způsobem
 • §19 Studny
 • §20 Hřbitovní stavby
 • §22 Rybníky
 • §26 Stavby určené k odstranění
 • §40 Lesní porosty na lesním pozemku
 • §44 Nelesní porost
 • §45 Lesní porosty zjednod. způsobem
 • §46 Ovocné dřeviny
 • §46 Vinná réva
 • §46 Chmelové rostliny
 • §46 Okrasné rostliny
 • §47 Porosty zjednodušené

https://www.nemokalk.cz/foto/max/05bed3f4294e88.jpg

Obdobným způsobem lze připojit součásti k celé skupině pozemků.

 


gt:0.11
Loading